1 reactiesSALK

Op donderdag 6 juni organiseerde VeraLim een druk bijgewoonde informatievergadering over het SALK.

SALK staat voor Strategisch Actieplan Limburg in het Kawdraat. Omwille van de nakende sluiting van Ford-Genk werd onder leiding van prof. Herman Daems een plan opgesteld om Limburg opnieuw op de sporen te zetten.
Jean-Paul Coenen, lid van de expertencommissie, gaf een heldere uiteenzetting over de uitgangspunten van het plan, en beantwoordde daarna vragen uit het talrijk opgekomen publiek.
Deze uiteenzetting was vooral bedoeld voor de verantwoordelijken van de verschillende overheidsdiensten in Limburg die in de nabije toekomst bij de uitvoering van het SALK zullen betrokken worden.

Download hier de Powerpoint presentatie.

Reacties

1. Door Marc Michaux, over 6 jaren geleden

De heer Jean-Paul Coenen van LSM heeft op goed een uur tijds een strenge analyse van de Limburgse economie gemaakt. Ik was en ben er nog altijd van onder de indruk. Niet zonder enig sarcasme heeft hij de vinger op wonde plekken gelegd en verantwoordelijkheden aangewezen. Hij komt tot de conclusie dat, als Limburg na het Ford-débacle uit de impasse wil komen, het aangewezen is op de solidariteit van heel Vlaanderen en op de inbreng van VOI's (dus van de ambtenarij). Op eigen houtje zal ondernemend Limburg het niet redden.. Die pijnlijke
analyse contrasteert met het provincialistisch triomfalisme dat geregeld ten gehore wordt gebracht in werkgeverskringen. Er is werk aan de winkel in Limburg, te beginnen met lobbywerk.
Proficiat aan Jean-Paul Coenen. Meer van dergelijke voorlichtingsvergaderingen bij VeraLim, please.

Geef uw mening!