top of page

Doelstellingen

Veralim is een actief ambitieus platform dat mensen en ideeën samenbrengt om zo een eigentijdse, slagkrachtige overheid uit te bouwen. We willen breken met het stereotype profiel van “de” ambtenaar en ons innovatief vermogen en ondernemingszin in de kijker zetten! Veralim staat garant voor expertisedeling via talrijke activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, culturele evenementen, netwerkevents, vorming via onze academywerking… Veralim bundelt niet alleen dynamische personen uit lokale en bovenlokale besturen maar Veralim  staant ook open voor alle inspirerende professionals uit de non-profit sector en voor de ambtenaar relevante dienstverleningssectoren.

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een stevige expertise en een sterke ondernemingszin, willen de Veralim-leden de publieke dienstverlening mee helpen sturen in de richting van een best presterende overheid. Dit steeds in voortdurende dialoog met een wederzijds respect voor het beleid.

Hoe?

Veralim organiseert jaarlijks verschillende activiteiten met telkens gelegenheid tot netwerken. Daarnaast krijgen de leden de kans om de werking van andere overheidsdiensten en nauw verwante organisaties beter te leren kennen. Dankzij de Academy-werking krijgen de actieve leden via lezingen en interactieve seminaries met experten een beter inzicht in actuele thema’s.

 

We onderscheiden 2 doelgroepen:

 

Enerzijds  "actieven", zij die nog actief aan de slag zijn binnen de overheid (lokaal, provinciaal, gemeenschappen, gewesten, federaal), alsook professionals uit de non-profitsector, en voor de ambtenaar relevante dienstverleningssectoren.

 

Anderzijds "alumni", zij die een mooie carrière binnen de overheid achter de rug hebben.

Bij elke activiteit staat duidelijk vermeld tot welke doelgroep we ons richten. Bij de actieven ligt de nadruk meer op kennisdeling en netwerking, terwijl we voor de alumni graag voor een fijn weerzien met elkaar zorgen. Minstens 2 maal per jaar vinden alle leden elkaar terug op de nieuwjaarsreceptie en het zomerterras.

 

De werkingskosten van Veralim worden gedragen door de lidgelden en door de zeer gewaardeerde bijdragen van onze sponsors Ethias, Fluvius en Mensura. Veralim ontvangt geen subsidie van de overheid.

bottom of page