top of page

Doelstellingen

Veralim is een actief ambitieus platform dat mensen en ideeën samenbrengt om zo een eigentijdse, slagkrachtige overheid uit te bouwen. We willen breken met het stereotype profiel van “de” ambtenaar en ons innovatief vermogen en ondernemingszin in de kijker zetten! Veralim staat garant voor expertisedeling via talrijke activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, culturele evenementen, netwerkevents, vorming via onze academywerking… Veralim bundelt niet alleen dynamische personen uit lokale en bovenlokale besturen maar wij staan ook open voor alle inspirerende leden uit de volledige non-profit sector.

Dit uniek Limburgs netwerk verenigt leidende ambtenaren van federale, gemeentelijke, provinciale en Vlaamse overheidsdiensten. Ook personeelsleden van overheidsbedrijven kunnen toetreden tot het netwerk.

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een stevige expertise en een sterke ondernemingszin, willen de Veralim-leden de publieke dienstverlening mee helpen sturen in de richting van een best presterende overheid. Dit steeds in voortdurende dialoog met een wederzijds respect voor het beleid.

Hoe?

Veralim organiseert jaarlijks verschillende activiteiten met telkens gelegenheid tot netwerken. Daarnaast krijgen de aangesloten leden de kans om de werking van andere overheidsdiensten beter te leren kennen. Dankzij de Academy-werking krijgen de actieve leden dankzij een of meerdere experten een beter inzicht in een actueel thema.

 

We onderscheiden 2 doelgroepen:

 

Enerzijds  "actieven", zij die nog actief aan de slag zijn binnen de overheid (lokaal, provinciaal, gemeenschappen, gewesten, federaal), alsook de non-profitsector,

 

Anderzijds "alumni", zij die een mooie carrière binnen de overheid achter de rug hebben.

Bij elke activiteit staat duidelijk vermeld tot welke doelgroep we ons richten. Bij de actieven ligt de nadruk meer op kennisdeling en netwerking, terwijl we voor de alumni graag voor een fijn weerzien met elkaar zorgen. Minstens 1 keer per jaar vinden alle leden elkaar terug op de nieuwjaarsreceptie.

 

De werkingskosten van Veralim worden gedragen door de lidgelden en door de zeer gewaardeerde bijdragen van onze sponsors Ethias, Fluvius en Mensura. Veralim ontvangt geen subsidie van de overheid.

bottom of page