top of page

Do. 13 oktober - Transformeren naar hybride werken: kansen en uitdagingen

Bijgewerkt op: 5 okt. 2022

De Coronapandemie heeft de noodzaak aan een transitie naar het hybride werken versneld. In een Academy van Veralim, in samenwerking met Het Facilitair Bedrijf (agentschap van de Vlaamse Overheid), Provinciebestuur Limburg, Stad Bilzen, De Vlaamse Waterweg, Ethias en de VDAB nemen we u mee naar de realiteit van vandaag omtrent de impact over deze transitie op enerzijds de manier van werken van de medewerkers, het personeelsbeleid en anderzijds de weerslag op gebouweninfrastructuur en inrichting. Met een toelichting en interactie met de deelnemers wensen we kennisdeling te bevorderen onder de deelnemers.


Kantoren tijdens corona, "het nieuwe werken"?


Programma


9.00u Onthaal

9.20u Inleiding Ronald Hoebers, Voorzitter Veralim

9.30u Joris Bouve, HR-adviseur, Agenschap Overheidspersoneel

· Het nieuwe werken is hybride!

10.10u Xavier Suykens, consulent Het Nieuwe Werken bij Het Facilitair Bedrijf

· Impact van het hybride werken op het gebouwenpatrimonium

10.50u Pauze

11.15u Panelgesprek met insteek vanuit verschillende instanties elk met hun eigen problematiek.

Moderator Luc Smeets, Expert actiecommunicatie, VDAB Limburg.

Panel:

· Claudia Swennen, HR-directeur bij provinciebestuur Limburg

· Wendy Miatton, diensthoofd HR bij Stad Bilzen

· Johan Swerts, diensthoofd facilitair management bij De Vlaamse Waterweg

· Syl Arnols, Head of Human Resources bij Ethias

12.15u Slotbeschouwing

12.25u Broodjeslunch met netwerking

13.30u Einde


Deze Veralim-Academy heeft plaats op donderdag 13 oktober om 9.00u en gaat door in het Vlaams Administratief Centrum, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt zaal Ottenbourgs.

Deelnamen is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50.


Voor deze Verlim-Academy kan niet meer worden ingeschreven.Comments


bottom of page