top of page

Mark Andries (VLAIO) is Overheidsmanager van het Jaar 2023

Mark Andries, administrateur-generaal van VLAIO, werd door de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar 2023. Mark Andries staat sinds 2019 aan het hoofd van VLAIO, het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen.

 


Als leidend ambtenaar speelde hij een bepalende rol in de wijze waarop het agentschap de moeilijke balans vond tussen crisisondersteuning, implementatie van hervormingen, het verzekeren van de continuïteit van de recurrente werking én oog houden voor de toekomst. Onder zijn leiding toont het agentschap zich wendbaar; snel en flexibel inspelend op veranderende noden. Intern streeft hij naar een warme organisatie, een organisatie waar mensen graag voor werken.

 

Bij deze uitdagingen zorgt hij als bruggenbouwer en netwerkleider actief voor verbinding tussen politiek, middenveld, kennisinstellingen, sectororganisaties, speerpuntclusters en administratie; inclusief verbindingen tussen verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met andere bestuursniveaus.

 

Gefeliciteerd Mark!

Comments


bottom of page